LABORATORIJ

Prostor u kojemu radimo opremljen je najsuvremenijim tehnologijama i sustavima na području dentalne medicine. Kako bi naš rad savršeno odgovarao zahtjevima klijenata pri izradi cirkon keramike koristimo CAM-CAD tehologiju (kompjutorsko modeliranje i glodanje). Kod metal keramike koristimo visoko kvalitetne legure koje su biokompatibilne, dok potpunu keramiku izrađujemo koristeći litijum disilikatna staklo keramiku (GC Initial LiSi Press) koja koristi najnoviju tehnologiju HDM ( High Density Micronization ). U skladu s najsuvremenijim rješenjima u dentalnoj medicini, kako bi klijentima ponudili što kvalitetnije rješenje, uz Wironit proteze uveli smo i Vertex TermoSens proteze.

Prostor u kojemu radimo opremljen je najsuvremenijim tehnologijama i sustavima na području dentalne medicine. Kako bi naš rad savršeno odgovarao zahtjevima klijenata pri izradi cirkon keramike koristimo CAM-CAD tehologiju (kompjutorsko modeliranje i glodanje). Kod metal keramike koristimo visoko kvalitetne legure koje su biokompatibilne, dok potpunu keramiku izrađujemo koristeći litijum disilikatna staklo keramiku (GC Initial LiSi Press) koja koristi najnoviju tehnologiju HDM ( High Density Micronization ). U skladu s najsuvremenijim rješenjima u dentalnoj medicini, kako bi klijentima ponudili što kvalitetnije rješenje, uz Wironit proteze uveli smo i Vertex TermoSens proteze.

KONTAKT

Ul. Adama Reisnera 34b
31000 Osijek

dental.artos@gmail.com
l

}

Radno vrijeme:
8:00 – 16:00

Dental Art