Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

IKT u službi učinkovitog dentalnog laboratorija

Korisnik projekta:

DENTAL ART d.o.o. dentalni laboratorij, Reisnerova 34b, Osijek

Opis projekta

Dental Art d.o.o. je zubotehnički laboratorij osnovan u Osijeku 2010. godine, koji se konstantnim usavršavanjem i stručnošću tima svrstao u sam vrh područja svog poslovanja. S obzirom na rast laboratorija, raste i potreba za efektivnim upravljanjem takvim laboratorijem. Unaprjeđenje i povezivanje poslovnih procesa u laboratoriju iznimno je bitno za produktivnost, unaprjeđenje odnosa s klijentima te za učinkovito upravljanje resursima. Preduvjet održivog rasta je i nabava učinkovite IKT opreme. Provedbom ovog projekta unaprijedit će se cjelokupno poslovanje laboratorija unaprjeđenjem proizvodnje i 4 poslovna procesa te u konačnici povećati prihode od prodaje za 36,2% u 2022. u odnosu na 2017. g. te zaposliti još jedan dentalni tehničar u 2022.

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:
1. Izrada i implementacija IKT poslovnog rješenja za optimiziranje poslovanja dentalnog laboratorija
2. Nabava IKT rješenja i opreme za unaprjeđenje proizvodnje u dentalnom laboratoriju
3. Edukacija djelatnika o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji
4. Upravljanje projektom
5. Promidžba i vidljivost

Potporom iz EU fonda osigurat će se dodana vrijednost u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje ciljeva projekta te u opsegu i kvaliteti aktivnosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta su:
• Implementiran IKT sustav za vođenje dentalnog laboratorija
• nabavljena IKT rješenja za unaprjeđenje proizvodnje
• zaposlenici laboratorija educirani o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji
• osigurana vidljivost EU potpore projektu
• osigurana EU potpora projektu

Cilj ovog projekta je održiv rast i razvoj dentalnog laboratorija praćen učinkovitim upravljanjem laboratorijem te korištenjem IKT opreme koja omogućava digitalizaciju, odnosno kvalitetu i brzinu proizvodnje.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU

Ukupna vrijednost projekta iznosi 317.150,00 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 162.336,00 kuna. S obzirom da ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 249.750,00 kuna, sufinanciranje Europske unije pokriva 65% prihvatljivih troškova projekta.

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 01.10.2019. do 01.08.2020. godine.

Kontakt osoba

Projektni tim čine:
– voditelj projekta – Željko Ilijašević, direktor Dental Art d.o.o.
o Kontakt: [email protected]

– koordinator projekta – Ivana Horvat, vanjski stručnjak za pripremu i provođenje postupaka nabave i vođenje projekta (STUDIJA, obrt za poslovno savjetovanje i usluge)

 

 

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr .

Detalje o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija možete pronaći na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ .


Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost DENTAL ART d.o.o.