U stomatološkoj se praksi u nekoliko posljednjih godina sve više spominje CAD/CAM tehnologija kao nova razina izrade protetskih nadomjestaka za stomatološko liječenje. No, mnogim korisnicima nije potpuno jasno što je to CAD/CAM tehnologija i zašto se toliko cijeni u...